Court of Justice Thailand
News
Directive of the President of the Supreme Court on Submitting. Sending and Receiving Pleadings and Documents via the Electronic Filing System
บริการประชาชน
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยายกฎหมายในโครงการเพชรรพี ประจำปี พ.ศ. 2561
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยายกฎหมายในโครงการเพชรรพี ประจำปี พ.ศ. 2561
22 สิงหาคม 2561
133
image
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
22 สิงหาคม 2561
132
image
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
14 มิถุนายน 2561
120
image
ศาลจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
ศาลจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
14 มิถุนายน 2561
105
image
ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
14 มิถุนายน 2561
102
image
การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
image
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
image
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
image
การประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๔ (4th ASEAN Chief Justices Meeting)
image
สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
image
ศาลจังหวัดนางรอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
image
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
image
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดงาน “วันรพี” ประจําปี ๒๕๖๑
image
การอบรมหลักสูตร "ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่น ๓ "
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองออกให้บริการเผยแพร่กฎหมายร่วมกับจังหวัดระยองตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”

+

ปฏิทินกิจกรรม
เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image