Court of Justice Thailand
News
Directive of the President of the Supreme Court on Submitting. Sending and Receiving Pleadings and Documents via the Electronic Filing System
บริการประชาชน
image
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางและคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
22 สิงหาคม 2561
26
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยายกฎหมายในโครงการเพชรรพี ประจำปี พ.ศ. 2561
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย ร่วมบรรยายกฎหมายในโครงการเพชรรพี ประจำปี พ.ศ. 2561
22 สิงหาคม 2561
9
image
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ ๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงานศาลอาญากรุงเทพใต้
14 มิถุนายน 2561
10
image
ศาลจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
ศาลจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”
14 มิถุนายน 2561
6
image
ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
ศาลจังหวัดลพบุรี ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561
14 มิถุนายน 2561
3
image
การใช้งานระบบสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์
image
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
image
ศาลจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561
image
โครงการแนะนำการประกอบวิชาชีพทางกฎหมาย โดยสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
image
การประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ ๔ (4th ASEAN Chief Justices Meeting)
image
ศาลจังหวัดนางรอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
image
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 7 ร่วมสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
image
ศาลจังหวัดปัตตานีร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปัตตานี จัดงาน “วันรพี” ประจําปี ๒๕๖๑
image
การอบรมหลักสูตร "ผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน รุ่น ๓ "
image
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระยองออกให้บริการเผยแพร่กฎหมายร่วมกับจังหวัดระยองตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน”

+

ปฏิทินกิจกรรม
เรื่องที่น่าสนใจ
image
image
image
image
image