Court of Justice Thailand
image

D2MS

ศาลจังหวัดสุโขทัย โดย นายธีระศาสตร์ มงคลภัทรสุข ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุโขทัย ร่วมบันทึกเสียงถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุโขทัย
image

ศาลจังหวัดตราด จัดโครงการส่งเสริมการดำเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน ในการอบรมหลักสูตร ส่งเสริมการพัฒนาระบบงานและพัฒนาศักยภาพ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างเกี่ยวกับการบังคับคดีผู้ประกัน


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ