Court of Justice Thailand
image

D2MS

ศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศาลแขวงเชียงใหม่

image

        วันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2561 นางสาวสุรีย์ จงเสรีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงชลบุรี และคณะผู้พิพากษาศาลแขวงชลบุรี พร้อมด้วยนางเสาวภาพร สิขิวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาล แขวงชลบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ศาลแขวงชลบุรีให้การต้อนรับนายสืบพงษ์ ศรีพงษ์กุล อธิบดีผู้พิพากษา ภาค 2 และคณะ

วันที่
31 กรกฎาคม 2561
เวลา
00:00 น.
ข้อมูลการติดต่อ
อาคารศาลแขวงชลบุรี, ถนนพระยาสัจจา, ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
0-3828-7661-4
หน่วยงาน
ศาลแขวงชลบุรี
ประเภท
-
ลิงค์กิจกรรม
-

Location


image
image
image
image